About Us

Stiftelsen H.M. Dronning Sonjas Kunstnerstipend ble stiftet av H.M. Dronning Sonja, Kjell Nupen, Ørnulf Opdahl og Ole Larsen i 2011.
Formålet til stiftelsen er å skape interesse for og inspirere til utvikling av grafisk kunst, primært ved å dele ut kunstnerstipend i form av en pris.
Prisen deles ut annethvert år, første gang i 2012 til den finske grafikeren Tiina Kivinen.
I 2014 ble prisen gitt til den danske kunstneren Svend-Allan Sørensen under en høytidelig seremoni i Oslo Rådhus.
Les mer om stiftelsen, grafisk kunst og aktuelle saker her: www.queensonjaprintaward.no