H.M. Queen Sonja "Lightning"

kr 7.500,00

H.M. Queen Sonja. Photogravure 25x37cm (46,5x57,5 cm)

USD 940,-

Det vil bli tillagt 5 % kunstavgift på verk som koster kr 2 000 NOK eller mer ihht Kunstavgiftsloven og Åndsverksloven. Totalpris vil fremkomme før kjøpet er gjennomført.

Related products